Przenieśliśmy CSR na nowy poziom.

CSR jest jedną z naszych podstawowych wartości i, jako taka, stała się siłą napędową naszego postrzegania prowadzenia działalności i tego, co według nas jest etycznym prowadzeniem biznesu. Naszą filozofią i celem jest wyrównywanie szans oraz wyposażanie ludzi w konieczny know-how oraz odpowiednie narzędzia, które mogą zachęcić ich do przejęcia kontroli nad swoim życiem zawodowym. To z kolei, może diametralnie poprawić ich sytuację życiową.

Innymi słowy, podejmujemy działania tam, gdzie możliwości techniczne są niewielkie, a potencjał ludzki wysoki. Nie tylko zapewniamy szkolenia, ale także dajemy mniej uprzywilejowanym szansę wykorzystania swojego potencjału i szkolenia do zarabiania pieniędzy. Monitorujemy lokalne organizacje i współpracujemy z lokalnymi społecznościami, a także osobami w odległych miejscach na całym świecie, diagnozujemy ich potrzeby i zdolność do angażowania się w różne działania i odpowiednio delegujemy zadania. Wszystko w duchu globalnego myślenia i lokalnej pracy i dla większego dobra.

Obecnie zajmujemy się działaniami CSR w Afryce. Naszym kolejnym celem jest Azja.